Tải bản cập nhật
13/11/2007 10:11
New Page 1 HTML clipboard

Hướng dẫn sử dụng

 

Các bạn thân mến! Trong quá trình tham gia Audition - Nhịp điệu cuộc sống các bạn phải download các bản nâng cấp, sửa lỗi từ phía nhà cung cấp một cách tự động. Tuy nhiên do một số lý do khách quan các bạn không thể download tự động được nên chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn download và sửa lỗi để các bạn có thể nhanh chóng tham gia vào thế giới Audition.


Lưu ý: Các bạn nên khởi động lại máy trước khi cài các bản nâng cấp

 

CÁC BẢN NÂNG CẤP ĐƯỢC CẬP NHẬT
Dành cho các bạn không cập nhật tự động (AutoUpdate)

 

Cập nhật Phiên bản 6066

 

    Audition - Bản cập nhật 6066 -  40 MB

    Tải bản cập nhật 6066 bằng BitTorrent

 

Cập nhật Phiên bản 6065

 

    Audition - Bản cập nhật 6065 -  42 MB

    Tải bản cập nhật 6065 bằng BitTorrent

 

Cập nhật Phiên bản 6064

 

    Audition - Bản cập nhật 6064 -  2,5 MB

 

Cập nhật Phiên bản 6063

 

    Audition - Bản cập nhật 6063 -  36 MB

    Tải bản cập nhật 6063 bằng BitTorrent

 

Cập nhật Phiên bản 6062

 

    Audition - Bản cập nhật 6062 -  45 MB

    Tải bản cập nhật 6062 bằng BitTorrent

 

Cập nhật Phiên bản 6061

 

    Audition - Bản cập nhật 6061 -  8.47 MB

    Tải bản cập nhật 6061 bằng BitTorrent

 

Ban quản trị

Audition - Mùa yêu thương

Lên đầu trang