bảng xếp hạng
  • Cấp VIP
  • hạng
  • tên
  • điểm
  • cấp
1st
Haòt Dýa
29.867
Quý tộc
2 BAN ACC 10M 23.260 Quý tộc
3   Um Amor   20.814 Quý tộc
4 VinhKhiÌn 20.750 Quý tộc
5  freedom  20.654 Quý tộc
6 Jang KoÌi™ 19.956 Thượng lưu
7 16·12 17.431 Thượng lưu
8 Meomeo Cuteˆ 16.671 Thượng lưu
9 J A G U A R  14.552 Thượng lưu
10 kietdienha123000 12.052 Thượng lưu